هیات مدیره سانسل

محمدرضا شیخ‌بهایی

محمدرضا شیخ‌بهایی


رئیس هیئت مدیره.....
احسان پیروز

احسان پیروز


مدیرعامل
فرحناز شیخ‌بهایی

فرحناز شیخ‌بهایی


مدیر فروش
فاطمه سادات طباطبایی

فاطمه سادات طباطبایی


مدیر بازرگانی
ستایش پورکمالی

ستایش پورکمالی


مدیر دیجیتال مارکتینگ
پویا قندی

پویا قندی


مدیر فناوری اطلاعات
آموزش مهارت های فروش و بازاریابی در سانسل
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • تلفن: 09131098875
  • ایمیل: info@sansell.ir