سانسل
آموزش تکنیک های فروش
هوش تجاری
یکی از شاخصه های مهم پیشروی در صنایع بالا بودن سطح هوش تجاری است. و یکی از عناصر هوش تجاری، تجهیز صنایع مختلف به تکنولوژی و ابزارهای روز دنیاست.
کلیک کنید

  آموزش انواع فروشندگی
  آموزش فروشندگی حرفه ای
  آموزش رایگان فروش حرفه ای
  چالش های شغل فروشندگی
  آموزش مهارت های فروش و بازاریابی در سانسل
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • تلفن: 09131098875
  • ایمیل: info@sansell.ir